การให้คำปรึกษาแก่ผู้หญิงย้ายถิ่น

คุณย้ายถิ่นมาจากประเทศอื่น? คุณกำลังประสบภาวะวิกฤตหรือรู้สึกสิ้นหวัง?
หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณ!

การย้ายถิ่นเชื่อมโยงกับความท้าทายหลายรูปแบบ เช่น การละทิ้งชีวิตเดิมไว้เบื้องหลัง การต้องเรียนภาษาใหม่
และการต้องปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่  สิ่งเหล่านี้นำไปสู่วิกฤตและปัญหาได้ทั้งสิ้น

เราเสนอ

  • คำปรึกษาฟรีแก่คุณ คุณอาจมาพบเราที่ FIZ ด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์
  • คุณสามารถปกปิดชื่อของคุณเป็นความลับ
  • คำปรึกษาแก่คุณในสถานการณ์วิกฤตและฉุกเฉิน
  • คำปรึกษาแก่คุณ เมื่อความสัมพันธ์ของคุณวิกฤต และคุณมีคำเกี่ยวกับการแยกทางและการหย่า
  • การพัฒนามุมมองชีวิตใหม่ๆ
  • เราช่วยเหลือคุณติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการต่างๆ  
  • เราติดต่อประสานงานให้คุณได้เข้าถึงความช่วยเหลืออื่นๆ
  • และถ้าเป็นความประสงค์ของคุณ เราสามารถช่วยเหลือคุณในการเดินทางกลับประเทศ
  • เราให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิพำนักและกฎหมายสังคมของเยอรมนี (เช่นเงินช่วยเหลือคนว่างงาน เงินสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและเงินเด็ก)
  • เราให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณ ทั้งในกรณีที่คุณ ไม่มีสิทธิพำนักในเยอรมนี คุณยังสามารถปกปิดชื่อของคุณเป็นความลับ

 

เราพูดภาษาเยอรมัน อังกฤษ กรีซ สเปน ไทย ทิกรินยา และโรมาเนีย
เราใช้ล่ามสำหรับภาษาอื่น ๆ

archive Downloads